Hur kommer framtiden att bli?

Som förälder så har man säkert många tankar kring hur framtiden kommer att bli för sina barn. Man gör allt som står i sin makt för att allt ska bli så bra som möjligt. Men många gånger så kanske man inte känner sig tillräcklig för sina barn. Det är viktigt att barnen känner sig älskad, sedan så kommer det andra att bli som det blir.

Även om man försöker att göra allt för sina barn så finns det något som säger att det inte kommer att bli så. Vi har våra brister och det kan vara svårt att vara fullkomlig i alla lägen. Att kunna få en föraning om hur barnen får det i vuxen ålder skulle underlätta mycket. Överhuvudtaget att se hur framtiden ter sig så man utifrån det kunna göra de vägval man önskar. Vi har alla olika sätt att uppfostra våra barn. De flesta vill att barnen ska få växa upp och känna sig trygga och behövda.

Många gånger så gäller det att ligga ett steg före i sin uppfostran. Att tänka på framtiden gör att man kanske gör andra val för barnen. Man kan också undra över vad barnen kommer att säga om oss som förälder. Vad tyckte de om den uppfostran de fick. Får man en inblick i vad framtiden har i sitt sköte så kanske man kan göra annorlunda. Alla är vi olika och har olika förutsättningar. Det kanske inte alls blir som man planerat för barnen när de var små. Som vuxna så måste de få ta egna beslut och bestämma över sina egna liv. Vi kan bara göra vårt bästa när de är små och växer upp.