Parterapi

Kan det ha blivit så att förhållandet knakar i fogarna efter ni fått barn och ni känner att ni är i behov av hjälp? Ingen fara, det är inget ovanligt. Att få prata om problemen kan vara en hjälp att komma vidare i ett förhållande och stärka den relation ni har.

Samtal pågår

Att gå i parterapi kan rädda förhållandet, det kan handla om små tjafs i vardagen som blivit till bråk och som blir allt svårare att lösa. Det kan vara att den ena partnern inte tycker sig bli sedd, medans den andre drar sig undan för denne är i behov av egen tid. Det kan vara känslan av inte känna sig behövd, och kanske till och med värdelös. Att försöka fokusera på orsaken till problemen så bråkas det och det blir högljudda diskussioner. Att får samtala med någon professionell gör att någon utomstående hjälper till att prata om orsakerna till problemen, det är här parterapi är så bra. Att få prata med någon utomstående och med varandra kan lösa de problem som uppstått. När ni kommer överens om att besöka en samtalsterapeut som har kunskapen och insikten så kommer denne att hjälpa er på vägen till ett bättre förhållande.

Det finns flera olika former av terapi och det gäller att hitta en form som ni tror skulle passa era problem. För många är det svårt att göra sig förstådd och många har problem att lösa konflikter för man vägrar förstå den andres synpunkt eller så saknar man kunskaperna för att se på sig själv ur andra ögon. En terapeut kan hjälpa er att föra en dialog som inte slutar i tårar eller skrik.

Efter terapi så har ni förhoppningsvis lärt er att hantera situationer på ett bättre sätt och kunna sätta sig ner och prata om orsakerna till just detta problem. Det gör att det blir så mycket lättare att handskas med varandra och problemen, för problem kommer att uppstå fortsättningsvis. Men i och med att ni kan hantera detta på ett mycket bättre sätt så behövs det inte tjafsas och bli bråk som tidigare. Så, va rädda om varandra och ta hjälp om ni behöver.