Småbarnsförälder

Att vara småbarnsförälder innebär som bekant att man i princip aldrig saknar sysselsättning. Det finns nästan alltid något som ska fixas, men att vara småbarnsförälder innebär även många härliga stunder tillsammans med barnen.

Har man riktigt små barn som är under ett år är ett av de största problemen sömnen eftersom de små inte riktigt rättar sig efter regeln om åtta timmars sömn i sträck varje natt. Av den anledningen är det viktigt att man delar på ansvaret och kanske tar varannan natt så att åtminstone den ene får sova.

Överhuvudtaget, inte bara när det kommer till just sömn och nattvak, är det viktigt att man delar upp göromålen mellan sig så inte bara den ene parten får göra alla hushållssysslor och dessutom ta hand om barnen.

När man har småbarn är det som sagt väldigt mycket att göra och det kan enkelt bli så att man glider ifrån varandra, vilket gör förhållandet sämre. För att motverka detta är det viktigt att man får tid tillsammans, också utan barnen. Har man möjlighet är det alltid bra att spendera en liten tid utan barn. Detta kan givetvis vara svårt under barnets första år, men när det blivit ett par år går det absolut bra att låta barnet vara hos någon annan anhörig över natten så man som föräldrar får tid för sig själva. Detta är också bra för barnet, så det vänjer sig att vara ifrån sina föräldrar under en kort tid.

Skulle man dock få problem i förhållandet och inte lyckas lösa dessa på egen hand kan det vara en bra idé att ta hjälp av någon utomstående i form av parterapi eller motsvarande. Parterapi eller annan form vägledning kan vara till stor hjälp eftersom man då får råd av en expert som ser på saken på ett helt annat sätt än vad man själv gör.